Venture Navigator

VENTURE NAVIGATOR


Od wielu lat pomagamy w prowadzeniu biznesu. Mówiąc „my” mówimy o zespole. Jesteśmy grupą specjalistów, którzy uzupełniają się swoimi kompetencjami, inspirują się wzajemnie, powodując, że to właśnie czynnik ludzki jest kluczową wartością firmy Venture Navigator. 

Punktem wyjścia do naszych wszystkich działań jest strategia. Patrzymy na firmę holistycznie, nawet jeśli projekt obejmuje jedną komórkę organizacyjną firmy.

Głównym celem naszego działania  jest  budowanie wartości przedsiębiorstw naszych Klientów.

cel w biznesie

MISJA

Pomagamy określić cel i definiujemy najlepszą drogę do niego

Nawigacja to metafora naszych działań -określanie kierunku, w którym powinno zmierzać przedsiębiorstwo. Wybór najlepszej drogi to połączenie drogi najszybszej, jednak takiej, która pozwoli uniknąć kolizji, niebezpieczeństw. Nawigator nie musi być tożsamy z kapitanem. Jego zadanie to obranie kursu i jego kontrola w trakcie drogi. Na bazie pozyskanych od niego  informacji kapitan podejmuje swoje kluczowe decyzje.

W naszych działaniach staramy się unikać pojęcia „doradztwo”, bardziej określamy istotę naszej pracy jako ukierunkowanie, wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa dzięki współpracy, inspirację do zmian dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom i narzędziom. Każdy z naszego zespołu ma za sobą dziesiątki, jeśli nie setki, zrealizowanych projektów w różnych branżach, co tworzy efekt synergii w naszym zespole oraz powoduje stałe poszukiwanie kolejnych wyzwań.

WIZJA

Venture Navigator  ma stać się do 2021 rozpoznawalną, uznaną marką w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. O jakości naszych usług mają świadczyć liczne referencje oraz pozyskiwanie szeregu Klientów dzięki rekomendacjom. Analogicznie – partnerskie i długotrwałe relacje mają powstawać wśród  pracowników i współpracowników naszej firmy.

VENTURE NAVIGATOR W LICZBACH

Specjalistów
%
Podniesiona efektywność Klientów
Stałych klientów
mln
Oszczędności dla naszych Klientów