HR

OUTSOURCING PROCESÓW HR

Co firmy powierzają zewnętrznym partnerom?

– rekrutacja – pozyskiwanie nowego personelu

– stworzenie działu HR od podstaw

– zarządzanie talentami w organizacji

– podwyższanie kwalifikacji pracowników- szkolenia

– obsługa benefitów pozapłacowych

– obsługa kadrowo-płacowa

Jakie są korzyści outsourcingu procesu rekrutacji pracowników?

Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu związana z wyborem odpowiednich mediów na ogłoszenia, podpisywanie umów o współpracy z portalami internetowymi, przegląd CV od wielu kandydatów- jeśli zaaplikują; konieczność przeprowadzenia min. kilkunastu spotkań rekrutacyjnych a czasami kilkudziesięciu spotkań. Dzięki temu kadra zarządzająca może poświęcić czas na sprawy związane z prowadzenie i rozwojem firmy.

Przy współpracy z partnerem zewnętrznym klient zleca rekrutację i jako efekt otrzymuje rekomendacje zwykle 3-5 osób, które zostaną wyszukane i zarekomendowane przez firmę zewnętrzną.

Dzięki takiemu procesowi firma może poczynić oszczędność finansową, ponieważ płatność za usługę zawsze na zasadzie ‘successfee’ – klient płaci dopiero wtedy, kiedy dojdzie do współpracy z wybranym kandydatem.

Nie ma również żadnych wstępnych opłat oraz nie ma konieczności stałego zatrudniania osób w organizacji, które zajmowałyby się pozyskiwaniem personelu. Dodatkowo firma nie ponosi opłat za ogłoszenia (wliczone w cenę firmy zewnętrznej)

Kolejnym ważną zaletą zewnętrznego procesu rekrutacji jest dotarcie do odpowiednich kandydatów, ponieważ ze względu na prawie 20 letnie doświadczenie posiadamy bazy danych kandydatów, które są zbudowane pod kątem wielu branż. Dzięki temu posiadamy dużą sieć kontaktów na rynku i możemy również zaproponować współpracę w ramach tzw. headhunting.

Przy poszukiwaniu na stanowiska specjalistyczne lub menedżerskie dobrzy kandydaci rzadko przesyłają swoje CV osobiście. Dzięki nam, jako partnera zewnętrznego, jest łatwiej dotrzeć do potencjalnych kandydatów i zaproponować im udziału w naszej rekrutacji.

Kolejną korzyścią dla firmy jest dodatkowa reklama i PR, ponieważ nasza firma staje się  niejako ‘ambasadorem’ dla firmy zlecającej rekrutację zewnętrzną. Reprezentujemy naszego klienta  przed kandydatami dzięki czemu tworzymy dodatkową bezpłatną reklamę i tzw. employerbranding, tj. tworzenie pozytywnego wizerunku Klienta jako pracodawcy.

Co to jest tworzenie i outsourcing działu HR?

Niezależnie od koniunktury na rynku, pracodawcy muszą zwrócić uwagę na swoich pracowników i odpowiednio dobrać ich liczbę, kompetencje i wynagrodzenia do potrzeb firmy, aby zapewnić efektywność pracy przedsiębiorstwa.

Dlatego tak ważne jest by posiadać funkcję zarządzania zasobami ludzkimi w firmie – a nie tylko księgowo-kadrową, która zajmie się kwestiami administracji dokumentów i naliczy wynagrodzenie.

W mniejszych firmach  można tę funkcję powierzyć firmie zewnętrznej i z doświadczenia wiemy jak efektywnie możemy pomóc w tych obszarach,

Na początku przygotowujemy projekt zarządzania zasobami ludzkimi  (HR czyli Human Resources) w firmie na podstawie wykonania audytu dotyczącego potrzeb firmy w tym zakresie zgodnie ze strategią i planami rozwoju przedsiębiorstwa.

Po wprowadzeniu takiego projektu do firmy jako realny proces nadzorujemy i sprawujemy funkcje HR w zakresie :

– tworzenia jednolitych opisów stanowisk, które są potrzebne do rekrutacji nowych pracowników,  kształtowania siatki płac oraz premii dla obecnych pracowników,

– planowania ścieżek karier i tworzenia planu szkoleń i rozwoju,

– tworzenia systemów wynagradzania i premiowania w zależności od jasno ustalonych celów na danym stanowisku pracy,

– doradzania w zakresie prawa pracy pod kątem tworzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, przygotowywania aneksów do umów, wypowiedzeń, itp.

Co to jest obsługa kadrowo–płacowa? Dlaczego warto rozważyć 2 warianty?

Kiedy firma zaczyna rosnąć, pojawiają się potrzeby związane z bardziej zautomatyzowanym procesem zarządzania dokumentacją kadrową, obiegiem dokumentów od pracowników (np. wniosków urlopowych, itp.) oraz sposobem naliczania i wypłaty wynagrodzeń.

Przychodzi wtedy czas na rozważenie możliwości, w której wspólnie analizujemy z firmą, który wariant będzie korzystniejszy. Pierwsza opcja dotyczy pełnego outsourcingu całej funkcji tzw. twardego HR-u, czyli kadr i płac do firmy zewnętrznej.

W drugim wariancie rozważamy zakup odpowiedniego nowoczesnego systemu IT, który pozwoli w sposób bardziej zautomatyzowany, a co się z tym wiąże szybszy i de facto tańszy zorganizować pracę działu kadr i płac. Wspieramy i doradzamy klientom w obu powyższych zakresach, poprzez przeprowadzenie analizy obecnych procesów, wytypowania najlepszych rozwiązań na rynku tak, aby dobrać o optymalną firmę do zlecenia outsourcingu lub dedykowany systemu na potrzeby naszego klienta.

Bazując na naszej wiedzy z zakresu sprzedaży takich rozwiązań, ale zachowując pełną neutralność, przeprowadzamy dla klienta proces od zapytania ofertowego, poprzez  wytypowanie i ranking rozwiązań aż do negocjacji najlepszej oferty.

Czy wiesz jak ważne jest zarządzanie talentami w organizacji?

Wiele firm, które dynamicznie się rozwijają, nie dostrzega potrzeby, by w sposób usystematyzowany badać kompetencje pracowników oraz kandydatów do pracy. W ten sposób tracą nawet coraz częściej dobrych pracowników na korzyść dużych firm, które na co dzień opiekują się pracownikami i dbają o ich rozwój.

Dlatego nasi eksperci przygotowują i pomagają przeprowadzać systematyczne oceny pracownicze, które są przygotowywane w zakresie:

– stworzenia planów rozwojowych dla poszczególnych stanowisk oraz pracowników,

– awansowania pracowników w oparciu nie tylko o ich wyniki finansowe, ale o jasne kryteria, które sprawdzane są na etapie ocen pracowniczych i/lub tzw. Assessment Centre, czyli zestawu ćwiczeń i zadań, które przechodzą wszyscy kandydaci do awansu,

– stworzenia planu szkoleń wewnętrznych (przeprowadzanych przez bardziej doświadczonych pracowników) lub zewnętrznych (kupionych od wybranych dostawców)

Czy pamiętasz o podwyższaniu kwalifikacji swoich pracowników?

Niejednokrotnie dowiedziono, że zatrzymanie pracownika w organizacji jest wielokrotnie bardziej opłacalne, niż pozyskanie i wyszkolenie nowej osoby.

Jednak, aby pracownicy z nami chcieli zostać oraz aby byli jeszcze bardziej produktywni musimy o nich zadbać również poprzez oferowanie im szkoleń podwyższających kwalifikacje. Bazując na efektach z przeprowadzonych treningów i procesów sprzedażowych wdrożonych dla naszych klientów, przygotowujemy „szyte na miarę” szkolenia. Przykładem niech będą szkolenia z zakresu technik sprzedaży – metodą warsztatową  dostosowaną do danej firmy. 

W każdym szkoleniu prowadzimy:

– szczegółową analizę obecnych form dotarcia do klienta,

– przegląd metod, zestawu celów i wskaźników ilościowych (KPI) per handlowiec,

– techniki docierania do klientów, częstotliwość kontaktów, itp.,

– „sprzedawanie bez sprzedaży” – dzielenie się wiedzą, budowanie wizerunku eksperta w danej dziedzinie, itp.

– mentoring poszczególnych handlowców po zakończeniu szkolenia.

Dlaczego trzeba aktualizować wiedzę o przepisach prawa pracy i przeprowadzać regularnie szkolenia?

Rzeczywistość w otoczeniu przedsiębiorcy zmienia się bardzo szybko.

W zależności od zaawansowania uczestników szkolenia, które wcześniej sprawdzamy tworzymy dedykowany program, który zawiera wybrane aspekty prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii najbardziej istotnych w danym roku czy danym okresie.

Na przykład pandemia COVID-19 w 2020 zmieniła wiele dotychczasowych zasad i wprowadziła nowe regulaminy dotyczące np. zapobieganiu zakażeniom COVID-19 w zakładzie pracy a w tym:

– zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zakażeniem,

– delegacje służbowe w okresie kwarantanny,

– przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,

– urlopy wypoczynkowe – szczególne zasady udzielania,

– czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zakażeniem wirusowym.

– tarcza antykryzysowa i jej implikacje w prawie pracy.

 

Dzięki regularnym i odpowiednio dopasowanym szkoleniom do branży, rodzaju firmy, wybranej kadry i personelu z jednej strony podnosimy kwalifikacje załogi dzięki czemu rośnie efektywność przedsiębiorstwa, a z drugiej strony ograniczamy ryzyka związane z karami czy odszkodowaniami dzięki wprowadzeniu obowiązujących zasad w pracy, które są zgodne z aktualnym przepisami prawa i zaleceniami.

 

Sposoby radzenia sobie ze stresem.

 Szkolenie to powstało w czasie kwarantanny COVID-19. Jego kierunek to przeciwdziałanie problemom, które wynikają z sytuacji konieczności pracy z domu. Sytuacje stresowe zdarzają się nie tylko w trakcie epidemii i to szkolenie warsztatowe ma na celu pomóc uczestnikom w radzeniu sobie z nimi niezależnie od czynników stresogennych.

 Zapraszamy na warsztat on-line lub „na żywo” podczas którego – anonimowo – będziesz miał możliwość:

  • przenalizowania swoich stresorów
  • zapoznać się z technikami radzenia sobie w sytuacji stresowej
  • podpowiemy ćwiczenia, które będziesz mógł wykorzystywać w przyszłości by zwalczyć sytuacje stresowe

Warsztat ten jest regularnie prowadzony w dużych firmach, które inwestują w swoich pracowników zwłaszcza w tym trudnym czasie.

Na czym polega obsługa benefitów pozapłacowych?

Obecnie większość dużych firm oferuje pracownikom tzw. benefity pozapłacowe, na które składają się m.in.

– karty sportowe,

–  abonament usług medycznych,

– program tzw. kafeteryjny, gdzie pracownik sam wybiera benefity w obrębie określonej kwoty

– karty lunch’owe

– eventy i spotkania integracyjne.

Pomagamy naszym klientom wybrać najbardziej optymalne benefity poprzez przegląd ofert i cen. Następnie zarządzamy benefitami na co dzień oraz organizujemy eventy i spotkania integracyjne.

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE