Eksportuj z Venture Navigator

eksport polskich produktów

Kiedy COVID 19 przestanie siać spustoszenie, krajobraz biznesowy będzie zupełnie inny. Jedną z jego konsekwencji na pewno będzie przetasowanie na rynkach eksportowych. To, co importowaliśmy z odległych krajów będziemy pozyskiwać, przynajmniej dla dywersyfikacji źródeł, z innych bliższych rejonów.
To będzie rodziło cały szereg nowych możliwości dla wewnętrznych rynków Unii Europejskiej. Według szacunków ekspertów na tej zmianie mogą mocno skorzystać polscy producenci. Groźba kolejnych pandemii czy lockdown’ów, zmotywuje odbiorców do szukania bliższych producentów, hodowców czy dostawców podzespołów.
Czy polskie firmy są na to gotowe?
Większość małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie eksportowały zdecydowanie nie. Ponieważ w pierwszej kolejności powinny przy pomocy ekspertów dokonać badania rynku pod kątem formalno-prawnych uwarunkowań (bezpieczeństwo biznesu), analizy konkurencji, dopasowania produktu do specyfiki rynku i nabywców (różnice kulturowe), kanałów komunikacji na danym rynku czy analiz płynnościowych co powinno ułożyć się w kompleksową strategią marketingową i sprzedażową.
Z naszych doświadczeń wynika, ze firmy często podejmują spontaniczną decyzję o sprzedaży na obce rynki, nie synchronizując wszystkich kluczowych działań przy eksporcie. Bez doświadczenia, analiz, wsparcia praktyków, bardzo często są to niestety bolesne doświadczenia.
Bardzo często widzimy to, obserwując wyniki finansowe, w których sprzedaż idzie w górę, ale zyski utrzymują się na zbliżonym poziomie, a w gorszych przypadkach spadają. Firmy tracą pieniądze, ale przede wszystkim tracą ich najcenniejszy zasób – swój czas.
Czy można pozyskiwać nowe relacje w momencie gdy imprezy targowe się nie odbywają ?
I tu kolejny raz okazuje się, że jest też drugi wymiar pandemii. Jeszcze nigdy nie mogliśmy w tak prosty sposób komunikować za pomocą wideo. Nasi potencjalni kontrahenci po drugiej stronie wideo czekają na kontakt, by dzięki Waszym produktom zabezpieczyć swoje stany magazynowe czy produkcję.
Czas COVID’u to dobry moment na podjęcie decyzji o internacjonalizacji sprzedaży.
Posiadamy specjalistów, którzy pomogą Wam przygotować się do eksportu oraz pozyskają dla Was pierwszych kontrahentów.

Zapraszamy na pierwszą bezpłatną konsultację !