EKSPORT

Czy chciałbyś zwiększyć swoje zyski poprzez sprzedaż towarów i usług na rynkach zagranicznych?

Bez względu czy dopiero planujesz eksport, czy zdobyłeś już doświadczenie w tym zakresie, pokażemy Ci jak uzyskać lepsze efekty. Nasi eksperci to praktycy, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zdobywali w korporacjach, wprowadzając usługi i produkty na nowe rynki.
Doświadczenie zdobywali często przez wieloletnie przebywanie na danym rynku. Dlatego oprócz praktycznej znajomości biznesowych uwarunkowań, znają kulturę, język i mentalność klientów z danego kraju.
Nasze działania opierają się o praktyczną stronę eksportu, dlatego naszym głównym celem jest zwiększenie zysku naszych klientów poprzez sprzedaż ich produktów i usług na nowym rynku.

Badanie gotowości firmy lub produktu do eksportu

W pierwszej kolejności badamy, jak dalece dane przedsiębiorstwo jest już gotowe do ekspansji na rynki zagraniczne. Weryfikujemy również czy firma posiada kompetencje niezbędne do uruchomienia procesu internacjonalizacji.
Jeśli ich brakuje, to na pewno w pierwszym etapie konieczne są szkolenia dla kadry, aby firma zwiększyła swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Następnie przeprowadzamy analizy, w jakim stopniu dany produkt lub usługa jest odpowiednia na dany rynek pod kątem specyfiki podaży podobnych produktów czy popytu klientów, jak również innych wymogów formalnych czy potrzeby posiadania certyfikatów, które są niezbędne do rozpoczęcia eksportu.

 

Badanie i analiza rynków

Nasi specjaliści, bazując na doświadczeniu i licznych zrealizowanych projektach, rozpoczynają wnikliwą analizę wybranego rynku.

Badamy i analizujemy następujące obszary:

– profile klientów,
– uwarunkowania makroekonomiczne,
– dane branżowe,
– potencjał eksportowy naszych klientów,
– kanały sprzedaży i dystrybucji,
– kanały i trendy marketingowe,
– aspekty formalno-prawne.
– wartości cen i potencjalne zakresy marż możliwych na danym rynku.
– konkurencja (jak sprzedaje, jak komunikuje z klientami)
– organizacje, które mogą wspierać naszą działalność eksportową.

Kontaktujemy się również z naszymi pośrednikami z wybranego rynku, by skonfrontować nasze analizy z bieżącą sytuacją rynkową w celu przedstawienia aktualnych rekomendacji.

Wyszukiwanie klientów i partnerów biznesowych na wybranych rynkach

Dokonujemy skrupulatnego wyboru partnerów biznesowych. Nigdy nie opieramy naszych działań na pozyskiwaniu gotowych baz danych i przeprowadzaniu nachalnych działań seryjnej korespondencji. Opieramy nasze działania tylko i wyłącznie o przeprowadzone przez nas badania rynku i na ich podstawie kontaktujemy się z wybranymi kontrahentami. W miarę potrzeb klienta doprowadzamy do pierwszych kontaktów i współuczestniczymy w spotkaniach biznesowych i negocjacjach. Opracowujemy wspólnie z klientami systemy motywacyjne dla lokalnych pośredników.

Opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedażowej na rynki zagraniczne

Aby opracować efektywną strategię i ją wdrożyć należy zacząć od postawienia odpowiednich pytań:

– jakie kanały sprzedażowe powinniśmy uruchomić i w jakim terminie?
– które kanały w pierwszej kolejności przyniosą nam efekt a na które powinniśmy liczyć w kolejnych etapach internacjonalizacji?
– który kanał sprzedażowy jest możliwy do aktywacji, mając na uwadze budżet eksportowy, którym dysponujemy?

Nasze działania opieramy o harmonogramy wdrożeniowe połączone z szacunkowymi kosztami działań. Dzięki temu klient otrzymuje gotową mapę, która ma go kierować na wybrany cel.

Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowej poza granicami kraju

Trzeba najpierw znaleźć odpowiedzi do zagadnień:

– w jaki sposób firma powinna się promować na nowym rynku?
– jakie działania warto wdrożyć w pierwszej kolejności, co zbuduje i wzmocni wizerunek naszej marki?
– jaki kanał mediów społecznościowych będzie adekwatny do naszych usług i towarów przy eksporcie?
– jak i jakie wartości komunikować, by dotrzeć do naszych nowych klientów?
– które imprezy targowe warto wybrać i jak się do nich przygotować, by ten koszt był realną inwestycją, która się zwróci?

Te oraz wiele innych obszarów badamy, analizujemy i przedstawiamy rekomendowany plan działań dostosowany do obszaru i kultury klientów w danym kraju.

Doradztwo formalno-prawne w eksporcie

Nasi prawnicy, z którymi współpracujemy, specjalizują się w prawie międzynarodowym. Ich zadaniem jest zabezpieczenie interesów naszych klientów poprzez sporządzenie odpowiednich umów B2B oraz wszystkich innych dokumentów takich jak gwarancje czy regulaminy.
Poza podstawowymi kontraktami i umowami najpierw należy wybrać odpowiedni model internacjonalizacji i przeanalizować jej różne warianty.
Kiedy warto stworzyć oddział firmy na nowym rynku, a kiedy warto powołać spółkę córkę? Jak te działania przełożą się na kwestie finansowo-księgowe oraz podatkowe? Jakie wymagania musi spełniać firma delegująca swoich pracowników za granicę?
Analizując wszystkie obszary, tworzymy model wraz z dokumentacją, dzięki któremu ekspansja na rynek zagraniczny ma być bezpieczna i rozwojowa.

Działania kontrolingowe w eksporcie

Nasze projekty opieramy o twarde liczby. Analizujemy dana sprzedażowe, marże dla wybranych rynków i dla danych grup towarowych. Dane mają być wsparciem do kolejnych działań sprzedażowych oraz realizowania i aktualizowania strategii. W pierwszej kolejności jednak nasze dane odpowiadają na pytanie, czy realizujemy założenia i czy projekt zmierza we właściwym kierunku oraz, czy w projekcie uwzględniliśmy na etapie planowania wszystkie pozycje cenowe takie jak podatki, cła, koszty transportu i inne składowe.
Zła kalkulacja i cen i liczenie marż skutkuje tym, że wiele firm zwiększa swoją sprzedaż, ale uzyskuje nieznacznie lepszy lub w niektórych przypadkach nawet gorszy wynik finansowy niż ten poprzedzający działania eksportowe.

Wsparcie działu sprzedaży lub zewnętrzny dział sprzedaży

W miarę potrzeb jesteśmy w stanie oddelegować naszych pracowników, którzy przejmą kompetencje zewnętrznego działu sprzedażowego i wdrożą założenia strategii sprzedażowej. Czasami przejmujemy te kompetencje na początku projektów do momentu, kiedy klienci nie wdrożą własnej kadry w tę specyfikę sprzedażową lub nie przeprowadzą odpowiednich rekrutacji. Sam proces rekrutacyjny sprzedawców jesteśmy w stanie też wesprzeć, bazując na naszych ekspertach z działu HR.

Szkolenia dla eksporterów

Jeśli kadra w firmie potrzebuje praktycznych szkoleń od doświadczonych sprzedawców, jesteśmy w stanie je zorganizować w formie online lub w siedzibie firmy. Przekazujemy ekspercką wiedzę handlowcom, menagerom sprzedaży i kadrze zarządzającej.

Wsparcie w pozyskaniu środków na działania eksportowe

Wspomagamy firmy w pozyskiwaniu środków na działania eksportowe. Formy tego wsparcia to dotacje pomagające polskim przedsiębiorcom wdrożyć działania eksportowe, ale także zewnętrzne źródła finansowania wspierające organizacje misji gospodarczych lub promocje polskich wyrobów na targach międzynarodowych

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE