AUDYT PRAWNY

Co to jest audyt prawny firmy?

Audyt prawny, zwany często badaniem due diligence, to tak naprawdę kompleksowa analiza przedsiębiorstwa, w której są weryfikowane wszelkie aspekty prowadzonej działalności w zakresie:

analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa, spółka z o.o., komandytowa, cywilna, akcyjna itp.) pod kątem jej odpowiedniego dopasowania do rodzaju prowadzonego biznesu;

analizy umów handlowych w zakresie prawidłowości zapisów zgodnych z przepisami prawa, ale również pod kątem bezpieczeństwa ich realizowania dla danego przedsiębiorstwa;

– weryfikacji tytułów prawnych do posiadanego majątku firmy;

– badania stanu zatrudnienia, poprawności zawartych umów o pracę, kontraktów;

– analizy prowadzonych spraw sądowych pod kątem ich statusu, możliwości wprowadzenia zmian i usprawnienia;

– weryfikacja znaków towarów i licencji;

– audyt prawny RODO pod kątem prawidłowości zarządzania danymi osobowymi.

 

Głównym celem przeprowadzenia audytu prawnego firmy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy najczęściej firmy decydują się na przeprowadzenie audytu ?

Z doświadczenia zalecamy przeprowadzanie audytu regularnie, nawet częściowego, bo  wiemy, że zawsze znajdujemy elementy, które warto poprawić czy zmienić w celu wzrostu bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia firmy.

Firmy, które zostały przez naszych ekspertów przeanalizowane i zbadane, wprowadziły wspólnie z nami  szereg rozwiązań, które wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa prowadzenia biznesu i w wielu płaszczyznach  również doprowadziły do oszczędności i optymalizacji w zarządzaniu.

Kolejnym celem przeprowadzenia audytu może być sytuacja, w której będą następować zmiany w układzie właścicielskim firmy nowym inwestorem strategicznym czy wspólnikami w firmie rodzinnej. W tej sytuacji należy zawsze dobrze dopasować umowę spółki i zawrzeć odpowiednie zapisy, aby wszyscy byli odpowiednio zabezpieczeni. W takich przypadkach może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian takich jak powołanie Rady Nadzorczej, nowego zarządu czy rozszerzenia rodzaju działalności

Audyt prawny firmy jest również przeprowadzany w przypadkach kiedy spółka planuje wejście na giełdę.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt prawny firmy? Jakie korzyści może wnieść kompleksowa analiza firmy przez zewnętrznych ekspertów?

Przede wszystkim zewnętrzni eksperci, posiadający specjalistyczne kompetencje, dokonają takiej analizy bardzo wnikliwie oraz zostania ona przeprowadzona we wszystkich ważnych obszarach.

Kolejnym istotnym elementem jest fakt, że badanie i weryfikacja jest dokonywana bez emocji i z tak zwanym „zimnym spojrzeniem” na przedsiębiorstwo, dzięki czemu udaje się znaleźć dość sporo elementów czy schematów prowadzonych działań i procesów, które nie do końca są prawidłowe i wymagają poprawy, a czasami nadają się do usunięcia.

Dzięki naszym analizom udaje się zweryfikować przedsiębiorstwo oraz w następstwie poprawić i zoptymalizować wiele aspektów w firmie w zakresie:

–  zbadania ryzyka finansowego i podjęcia odpowiednich działań optymalizacyjnych

–  bezpieczeństwa zawartych kontraktów pod kątem odpowiedzialności, ale też ryzyka finansowego,

– znalezienia potencjalnych zagrożeń w przyszłości i wprowadzenia narzędzi do ich ograniczenia,

– znalezienia przestrzeni i potencjału do rozwoju firmy,

– zminimalizowania odpowiedzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa,

– zwiększenia bezpieczeństwa również pod kątem odpowiednich ubezpieczeń,

– kompleksowej ochrony prawnej firmy w przyszłości,

–  dochodowości prowadzonego biznesu pod kątem marżowości, weryfikacji kosztów.

Najczęstsze korzyści po dokonaniu audytu i wprowadzeniu zmian:

– wprowadzenie zmian zapisów do umów handlowych i kontraktów, dzięki którym zostanie zminimalizowane lub wyeliminowane ryzyko odszkodowawcze, ryzyko finansowe czy ryzyko odpowiedzialności karnej dla firmy,

– zoptymalizowanie zapisów w umowie spółki pod kątem korzyści dla wspólników i funkcjonowania zarządu w firmie,

– opracowanie patentu lub zastrzeżenie  znaku towarowego w celu bezpieczeństwa praw autorskich,

– dopracowanie dokumentacji pracowniczej (umów, regulaminów)

– zoptymalizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zakresie zawartych umów kredytowych, umów pożyczek i kontraktów leasingowych

– lepsze zarządzanie ryzykiem płynności firmy i wprowadzenie odpowiednich procedur windykacji przeterminowanych należności zarówno na etapie polubownym, jaki sądowym i egzekucyjnym

– przygotowanie firmy do procesu restrukturyzacji sądowej i jego przeprowadzenie w przypadku problemów z płynnością i zadłużeniem,

– przygotowanie i prowadzenie procesu upadłościowego w sytuacji bez wyjścia i możliwości restrukturyzacji,

Jakie informacje i dokumenty są potrzebne, aby przeprowadzić audyt prawny firmy?

Przede wszystkim na początku zawsze spotykamy się z właścicielami, zarządami lub dyrektorami firmy i prowadzimy szczegółowe spotkanie, na którym omawiamy sprawy problematyczne w firmie, potrzeby do zmiany czy elementy do poprawienia. Jeśli spraw będzie dużo, to możemy przeprowadzić kolejne spotkanie (osobiście lub video), aby omówić dodatkowe sprawy i przeprowadzić dodatkowe analizy.

Następnie podsumowujemy nasze spotkanie i przedstawiamy konkretne wytyczne pod kątem dokumentacji potrzebnej do analizy.

Najczęściej potrzebne są dokumenty:

– umowa spółki,

– regulaminy zewnętrzne i wewnętrzne

– istotne uchwały wspólników i zarządu,

– umowy handlowe i kontrakty,

– dokumentacja prowadzonych spraw sądowych,

– dokumentacja księgowa,

– kadry i płace (sprawy pracownicze)

– weryfikacja zobowiązań firmy,

– weryfikacja zadłużenia firmy (umowy kredytowe, leasingowe, pożyczkowe, weksle itp.)

– weryfikacja należności firmy (terminowe, przeterminowane) pod kątem ryzyka płynności, windykacji należności (etap polubowny, sądowy, egzekucyjny)

– weryfikacja dotycząca zastrzeżenia znaku towarowego

 

Podsumowując, korzystając z doświadczeń naszego zespołu i wielu sukcesów naszych klientów należy stwierdzić, że przeprowadzenie audytu w każdym właściwie aspekcie prowadzenia firmy jest bezwzględnie potrzebne.

Dzięki weryfikacji i analizie przez naszych specjalistów, znajdujemy wiele rozwiązań, dzięki którym firmy wprowadzają narzędzia do:

–  optymalizacji struktur kosztowych,

– wzrostu efektywności procesów sprzedażowych,

– zwiększenia jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie,

– poprawy zadowolenia kadry pracowniczej z wykonywanej pracy,

– restrukturyzacji zadłużenia i prowadzenia lepszego modelu finansowego,

– wzrostu efektywności wydatków na działania marketingowe,

– poprawy bezpieczeństwa całokształtu prowadzenia firmy pod stała opieką prawną.

 

Nie zwlekaj tylko skonsultuj się z nami a razem znajdziemy przestrzenie do Twojego rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa

Czy można uzyskać lepszą rentowność biznesu dzięki audytowi prawnemu?

Oczywiście, że tak! I to dosłownie ! Nawet bowiem częściowy audyt – kompleksowa analiza poszczególnych zagadnień bardzo często pokazuje jak zaoszczędzić – jednym z efektów audytu mogą być zalecenia dotyczące np. restrukturyzacji finansów, struktury pracowniczej Spółki czy zakresu / przedmiotu jej działalności.

Nierzadko audyt wprost wskazuje przestrzenie działalności Spółki, które nie przynoszą zysku, bądź generują zbyt wysokie koszty. Niezależnie – audyt przeprowadzony w odpowiednim momencie minimalizuje ryzyko finansowe na przyszłość, wskazuje na działania, które należy podjąć, aby uniknąć zarówno oczywistych kosztów / wydatków, ale i tych początkowo niewymiernych, związanych z osobistą odpowiedzialnością Zarządu Spółki, czy Rady Nadzorczej, które nierzadko są znacznie dotkliwsze niż przejściowe kłopoty finansowe Spółki, rodzą odpowiedzialność odszkodowawczą, ale i karną członków organów Spółki. To dzięki due diligence takie ryzyko można zminimalizować, a nierzadko wyeliminować.

Zarząd poznaje bowiem struktury pozwalające zabezpieczyć Spółkę, ale i członków jej organów przed, chociażby, skutkami niepewności czy chwiejnością rynku.

 

  1. Czy zastanawiałeś się jaka forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest dla Ciebie najkorzystniejsza ? Czy jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a może spółka komandytowa ?

Dlatego przeanalizujemy Twoją firmę i dopasujemy optymalną formę prawną prowadzenia działalności zarówno pod kątem Twojej odpowiedzialności, ale również w zakresie kosztów i podatków.

  1. Czy nie spotkałeś na swojej drodze nieuczciwych osób i partnerów biznesowych, którzy na początku stwarzają dobre wrażenie, aby później oszukać i nie zapłacić za usługę czy towar?

Zabezpieczymy Twoje umowy i przygotujemy Twoją firmę do stabilnego funkcjonowania w biznesie, abyś mógł skutecznie uniknąć w przyszłości nieprzewidzianych sytuacji.

  1. Czy nie znalazłeś się w trudnej sytuacji związanej z brakiem zapłaty za faktury ? Nie zwlekaj i nie łudź się, że Kontrahent zapłaci dobrowolnie.  Działaj prewencyjnie, bo czas gra na Twoją niekorzyść. Kontrahent odwlekając terminy zapłaty może np. zgłosić wniosek o upadłość lub podjąć inne kroki, które ograniczą Twoje możliwości odzyskania środków.

Wskażemy Tobie  możliwości skutecznego odzyskania Twoich pieniędzy i przeprowadzimy windykację na drodze polubownej , sądowej i egzekucyjnej

  1. Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w postępowaniu kontroli podatkowej przed Urzędem Skarbowym lub ZUS? Kontrole są często prowadzone niestarannie przez Urzędy i zawierają wiele uchybień i nieprawidłowości.

Dlatego nasz doradca podatkowy może reprezentować Twoją firmę w postępowaniu podatkowym, aby wszystkie nieprawidłowości  zostały w jasny i czytelny sposób wyjaśnione, chroniąc Twoją osobę i firmę.

  1. Czy nie wpadłeś w pułapkę braku płynności finansowej i spirali zadłużenia ?

Przeprowadzimy restrukturyzację Twojego zadłużenia, tak abyś mógł spłacać zobowiązania w oparciu o realne przepływy finansowe i nowe umowy ugody.

 

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE