STRATEGIA BIZNESOWA

Strategia biznesowa czyli jak wykorzystać swoje szanse na rozwój

Jak powszechnie wiadomo, każda firma na rynku marzy, aby się rozwijać na rynku,  budować przewagę nad konkurencją i stabilnie funkcjonować.

Ale w jaki najlepszy sposób te cele osiągać ?

Do tego jest potrzebna każdej firmie spójna, prosta i długofalowa strategia biznesowa.

 

Czym jest strategia biznesowa ? Czy jest skomplikowana i na czym polega?

Definicji strategii biznesowej jest wiele, ale większość ich cech jest wspólna.

Najprościej mówiąc strategia biznesowa to ustalenie długoterminowych kierunków funkcjonowania firmy,  odpowiadających głównym założonym celom  do osiągnięcia oraz  zaangażowanie odpowiednich zasobów niezbędnych do zrealizowania tych celów.

Strategia biznesowa powinna być jasna i posiadać uporządkowane metody działania, które będą również określone w sytuacjach kryzysowych. Istotne są również w niej aspekty polityki wewnętrznej firmy jak i również względem konkurencji na rynku.

Kolejny istotnym elementem strategii jest wyznaczenie kanałów komunikacji i opracowanie koncepcji cen usług i produktów.

Dzięki jej długofalowej realizacji można zbudować przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć ekspansję firmy na nowe rynki.

Strategia biznesowa powinna być dużo szerszą perspektywą niż zwykły biznesplan. Przede wszystkim powinna być długoterminowa i  skonkretyzowana, spisana i zawierać mierzalne cele do osiągnięcia, a nie tylko wizje czy marzenia, które znacznie zbliżą przedsiębiorstwo do sukcesu rynkowego.

 

Jakie najważniejsze elementy powinna zawierać strategia biznesowa?

  1. Misja i doprecyzowane cele – zaczynamy od analizy bieżącej sytuacji firmy, uwzględniając aktualną sytuację i zmiany w przyszłości. Przygotowujemy rzeczowe założenia dla wizji naszej firmy. Ustalamy cele i drogę do ich osiągnięcia.
  2. Spójność – wprowadzane procesy w firmie powinny być ze sobą spójne, aby główny plan strategii był realizowany oraz wszystkie narzędzia do prowadzonych działań powinny mieć możliwość szybkiej adaptacji do zmieniającego się rynku i sytuacji.
  3. Perspektywa czasowa – planowanie strategii biznesowej powinno być wyznaczane w długiej perspektywie kilku lat i wszystkie działania do osiągnięcia założonych celów powinny być jasno określone na osi czasowej tych procesów
  4. Optymalne wykorzystanie zasobów firmy – w tym aspekcie należy zrobić dokładną analizę zarówno pod kątem możliwości finansowych firmy, zasobów personelu i wydajności procesów, tak aby wykorzystać wszelki dostępny na początku potencjał.
  5. Przewidywanie zmian na rynku – w trakcie realizowania strategii może dojść do różnych perturbacji na rynku i należy wówczas umiejętnie wprowadzić zmiany do nowego otoczenia tak, aby kontynuować założone działania
  6. Monitoring działań – bardzo ważne jest bieżąca analiza i weryfikacja prowadzonych procesów w celu ich dostosowania do realiów rynkowych i aktualnych zasobów firmy.
  7. Przewaga nad konkurencją – należy jasno określić, co wyróżnia nasze usługi czy produkty na tle konkurencji
  8. Program wdrożeniowy – musi on zostać precyzyjnie opisany przy pomocy jakich środków, zasobów i działań będzie realizowana strategia

Jak działamy ?

Na początku nasi eksperci przeprowadzą szczegółową analizę Twojej firmy.

Następnie wspólnie z Tobą  opracujemy kompleksową strategię biznesową, która będzie prosta, czytelna, spójna dla wszystkich zasobów oraz długofalowa.

Określimy w niej jasne cele oraz działania, które będziemy podejmować w trakcie jej wdrażania.

W całym okresie będziemy nadzorować procesy i dostosowywać działania do aktualnych warunków rynkowych i biznesowych.

 

Jakie korzyści uzyskasz z pracy naszych ekspertów? Dlaczego warto mieć strategię?

Dzięki wieloletnim doświadczeniom, prowadzonych działań strategicznych dla naszych klientów, możemy się pochwalić, iż korzyści uzyskane ze współpracy były i są dostrzegane na wielu płaszczyznach.

Przede wszystkich na początku zostaje ograniczony chaos informacyjny w firmie między działami czy kadrą zarządzającą, z którym dość często się spotykamy. Większość prowadzonych procesów upraszczamy i doskonalimy jakość komunikacji w firmie.

Kolejnym istotnym elementem naszych prac jest dużo większa  przewidywalność prowadzonych działań, co wpływa, że firma zaczyny zmierzać w odpowiednim kierunku, a nie funkcjonować z dnia na dzień jak wiele przedsiębiorstw na rynku.

Zazwyczaj po okresie 3-6 miesięcy po rozpoczęciu implementacji narzędzi pod kątem realizacji strategii, nasi klienci zauważyli odzwierciedlenie w danych liczbowych dotyczących z jednej strony optymalizacji kosztów, zwiększenie efektywności produkcyjnych czy wykonywanych usług a z drugiej strony wzrost sprzedaży i dochodów firmy.

W tym miejscu należy podkreślić, że przy tworzeniu strategii zagłębiamy się dość szczegółowo w strukturę kosztową firmy i aspekty płynnościowe. Dzięki naszym rozwiązaniom udaje się w dość szybki sposób odnaleźć ogniska zapalne w tym obszarze i skutecznie wprowadzić odpowiednie zmiany.

Strategia biznesowa, którą wdrażamy i nadzorujemy wspólnie z klientem to złożony i długofalowy proces, który w całym okresie jego trwania podlega tworzeniu i  doskonaleniu, dzięki czemu budujemy solidną przewagę konkurencyjną, podnosimy jakość, zwiększamy zyski, co wpływa na stabilizację przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem jest  dopasowanie procesu strategii biznesowej indywidualnie dla każdej firmy  w zależności od  potrzeb oraz  umiejętności każdego przedsiębiorstwa.

Podsumowując przygotowanie i wdrażanie strategii dla firmy to duże wyzwanie, które wymaga spójnych działań i fundamentalnych decyzji. Dzięki temu udaje się wyznaczyć jedną drogę do celu zarówno dla właścicieli, zarządów i pracowników każdego szczebla w firmie co pozytywnie wpływa na jakość współdziałania i komfort pracy.

Oczywiście należy pamiętać, że sama w sobie strategia nie gwarantuje sukcesu, ale na pewno jeśli ją przygotujemy, poświęcimy czas i pracę to mamy dużą szansę, aby zbliżyć do wygranej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Twoich szansach rozwoju

 

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE