Venture Navigator

STRATEGIA BIZNESOWA

Skutecznie tworzymy i wdrażamy strategię biznesową w przedsiębiorstwach. Stosujemy optymalne  narzędzia do tworzenia strategii.  W cały  proces angażujemy kadrę zarządzającą Klienta a postępy w realizacji założeń monitorujemy w ujęciu długoterminowym.

Wdrożone projekty dają naszym Klientom:

– skalowalność działań wszystkich jednostek firmy

– możliwość planowania i weryfikację realizacji założeń

– optymalizację modelu biznesowego

– pełne poznanie i wzmocnienie łańcucha wartości firmy

– uzyskanie długotrwałej przewagi konkurencyjnej 

– wyraźną poprawa efektowności odzwierciedlającej się w zyskowności

– dostosowanie struktury organizacji do założeń strategii poprzez modelowanie centrów kompetencji

 

Wyśmienity strateg biznesowy Michael Porter mawiał, że „podstawą strategii jest umiejętność wyboru tego czego nie robić”. Z naszych doświadczeń widzimy, jak błędnie definiowana strategia  lub często jej brak, prowadzi w firmach do:

– absolutnego braku przewidywalności działań

– chaosu informacyjnego  między działami, czy kadrą zarządzającą

– stałego uczucia, że firma żyje z miesiąca na miesiąc, a więc stoi w miejscu

– podejmowania nieprzemyślanych decyzji zarządczych, bez oparcia o dane liczbowe

– regularnego stanu zaskoczenie po wyniknięciu zdarzeń, których od dawna zespół pracowników się obawiał

– silnej wrażliwości kosztowej i problemów płynnościowych

– braku pełnej świadomości kosztowej   

– problemów z jasnym definiowaniem podstawowych pojęć przez różne jednostki firmy, takie jak: przewaga konkurencyjna, jakość, zysk czy efektywność, a nawet marża.  

Bez względu na to, czy tworzymy strategię na bazie modelu 5 sił, czy korzystamy ze zrównoważonej karty wyników, czy inspirujemy się strategią błękitnego oceanu,czy nasza strategia ukierunkowana jest na 3 lata czy dłużej, czy nasz zespół projektowy jest liczny i jakie jest jego doświadczenie – istotne jest, by kadra uznała tworzenie i wdrażanie strategii jako permanentny proces, który podlega doskonaleniu.

Naszym zadaniem jest dopasowanie tego procesu do potrzeb i umiejętności każdego przedsiębiorstwa.

 

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE